Обучение брокери НИ

 КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ПРОДАВАЧА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

 ————————————–

http://www.1001line.com/kniga_222/index.html

————————————–

При продажба на имот Продавачът трябва да притежава следните документи:

1. Документ за собственост (нотариален акт или договор със силата на нотариален акт). Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и Нотариусът няма да изповяда сделката.

2. Документ за самоличност: лична карта, паспорт.

3. Данъчна оценка на имота, която се издава в писмен вид от данъчната служба по местонахождение на имота.

4. Удостоверение за брак. Имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. За тяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите.

5. Делбен протокол (вписан), ако е имало делба на имота.

6. Скица на имота. Издава се, когато предмет на сделката е дворно място, независимо дали то е застроено или незастроено. Валидна е 6 месеца от датата на издаването й.

7. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място). Удостоверението се издава от отдел “Общинска собственост”

8. Удостоверение за наследници. Издава се при положение, че посоченото в документа за собственост лице е починало след издаване на документа.

9. Пълномощно, ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката. Добре е той да включи някои допълнителни условия в пълномощното (виж „Видове пълномощни“, стр.31)

10. Удостоверение, че сградата е изградена със строително разрешение по одобрен архитектурен план. Такъв документ е необходим само при положение, че след придобиването на имота (дворното място) в него е извършено строителство (жилищно, стопанско, гараж и др.) и то не е отразено в нотариалния акт. В практиката се срещат и случаи когато в документа за собственост, който е от началото на миналия век, да фигурира само първия етаж. А в момента сградата е например 5-етажна, монолитна, с представителен вид.

11. И други документи според особеностите на имота като например: смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, и т.н.

——————————————————

А ЕТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА САМИТЕ СТРАНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – ВХОДЯЩО НИВО – ЗА БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:


Самите части са качени на под- страниците на настоящата, но може и да се влиза от линковете, които следват тук долу:

Част 1 – Правен режим на сделките с НИ

Част 2 – Основи на градоустройството и строителството

Част 3 – Дейност на брокера на НИ

Част 4 – Психологически аспекти при брокера на НИ

Част 5 – Интернет реклама и софтуер за НИ 

.

Полезни сайтове и партньори:

———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                         
портал обяви              портал имоти в Бг                готварство           деца и родители       смешни снимки      застраховани безплатно
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                 
.   новини от последната минута             антични мебели     пътна помощ       помощ за деца           пейзажно фото          автошкола
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                   
   клюките у нас                        скандали                             туризъм                    къща за гости                      осветление                 строителство
———————————————————————————————————————————————————————————–.
.

Вашият коментар