ХАОС ЛИ Е ХАОСЪТ, И КАКВО ВИЖДАМЕ…

(Това ли е светът?… Какъвто го виждаме? – НЕ – Ние така го виждаме, но той е много по-различен)

Скоро в един разговор, вмъквайки се в чудните дебри на микро и макро света, един мой познат изрече следното: “Имайте предвид, това което виждате наоколо, всичко, от материалното, през отношенията между хората, до духовното – вие виждате не повече от десетина процента от истината…”

Това изказване напоследък можете да го видите изказано като съждение в много книги и статии из мрежата. И това е така. Защото сетивата ни не “виждат” всичко. За нас има невидими светлини, нечуваеми звуци, недопустими налягания и температури. Ние не знаем какво става в земните недра или в дълбините на слънцето. Не познаваме дълбочините на океаните. Какво има “там”… навсякъде? А къде е това навсякъде? Не са ни ясни основни сили като гравитацията и електромагнетизма. Не знаем защо и как става това. Мислим си, че познаваме времето. Напротив. То е едно много особено измерение… – тече по различен начин и не е самостоятелно измерение, а е “залепено” за пространството и двете си взаимозависят и си влияят едно на друго.

От последните изследвания проведени с помощта на високотехнологични съоръжения започна да се доказва, че светът е едно нещо – ЕНЕРГИЯ. Но съществува на много нива задължително в две съжителстващи си форми, постоянно преливащи една в друга непрестанно. Примери за дуалистично и взаимно преливащо съществуване: материя и енергия, материя и антиматерия, бизнес и пари, пространство и време, гравитация и антигравитация, намерение и действие, материално и духовно, частици и вълни и така нататък.

При друг един разговор научих пък шокиращото на пръв поглед… “Мислите имат свойството да се материализират”. Това ме хвърли в искрен (и глупав) смях. Но това го пише вече и в книги на много сериозни автори. Само да кажа реакцията на човека, който го каза – когато реагирах, че от това твърдение по-голяма глупост не съм чувал. Човекът спокойно ме попита какъв е моя бизнес. Отговорих, че съм издател на вестник.

- Носиш ли една бройка? – попита ме той.

- Да, винаги имам в себе си. Нося – и го извадих от чантата.

Той го взе и го заразглежда. Заопипва го като че ли искаше да разбере от какво е направен:

- От хартия е, нали?

- Да, вестникарска е хартията, но има и мастила па него, също и някои други разтворители – поясних аз.

- Кога излезе първият брой, на коя дата точно?

- На 01 Декември 1992 година.

- Хайде сега, аз пък ще кажа една точна дата. А къде беше първият брой на 15 Ноември 1992 г?

Убеди ме. И наистина, вгледайте се в предмет около себе си. Нима преди да се пръкне на бял свят той не е бил единствено в нечия глава? А какво е идеята – информация, а тя от своя страна е чиста енергия. И когато тази енергия се превърне в конкретен предмет, пак е енергия защото материалното, масата е израз на енергията (според уравнението на Айнщайн М=Em^2). Изводът е, че всичко е Енергия.

Ракообразната мъглявина – резултат от избухване на свръхнова през 1054 г. Сега там се върти една неутронна звезда – пулсар, със скорост 37 завъртания в секунда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това означава, че енергията просто “застава” пред нас по толкова трилиони и безбройни начини, полета, частици, вариации и мутации, че да е възможно всичко това наоколо, че и много повече (защото ние не го осъзнаваме). То е нещо като факта, че компютрите в най-ниско ниво работят с нула и единица… Логически погледнато това е две състояния: “да” и “не”… има/няма. А решават огромен брой задачи – сложни и разнообразни.

Веднага възниква въпросът дали това безумно като разнообразие на вариациите в крайна сметка е хаос (подлежи на закони) или е своеобразен ред (функционално предвидим е). Или пък живеем в един хаосо-ред, подчинен на закони, зависещ от страшно много параметри и коефициенти, което погледнато отстрани понякога изглежда като ред, понякога като хаос. Но в крайна сметка подлежи на някаква логика.

Спирам дотук. Темата е буквално безкрайна. Който иска да знае нещо повече. Казано по научному и от хора, които са доста напред в разбирането на нещата, можете да погледнете в интересуващите ви въпроси в този сайт – енциклопедия на всичко…

—————————–

.

Полезни сайтове и партньори:

———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                         
портал обяви              портал имоти в Бг                готварство           деца и родители       смешни снимки      застраховани безплатно
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                 
.   новини от последната минута             антични мебели     пътна помощ       помощ за деца           пейзажно фото          автошкола
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                   
   клюките у нас                        скандали                             туризъм                    къща за гости                      осветление                 строителство
———————————————————————————————————————————————————————————–.
.