Абсолютна нула е теоретично най-ниската температура…

Абсолютната температурна нула се мери по скалата на Келвин.

Това състояние се характеризира с нулева ентропия, тоест спира движението на атомите и молекулите. Абсолютната нула съответства на 0 Kелвин градуса и равно на −273,15°C или −459,67°F.

Счита се, че на практика такава температура не е достижима. Въпреки това в лабораторни условия са постигнати температури до около 0,000 001 K, при които се проявяват квантовите ефекти като свръхпроводимост и свръхфлуидност, а и въвеждането на петото агрегатно състояние, наречено още „Бозе-Айнщайнова кондензация”.

При нея топлинното движение на градивните частици на веществото е в минимума си, макар че то никога не спира напълно, заради Принципа на Хайзенберг. Минималната температура на Космоса е около 2,725 K, което се дължи на Реликтовото (фоново) излъчване на Вселената.

От ученените първи, който споменава възможността за абсолютна нула е Робърт Бойл през 1665 година. Идеята е доразвита от Гийом Амонтон и Йохан Хайнрих Ламберт. Около два века по-късно лорд Келвин подхожда към идеята от съвсем нов ъгъл и през 1848 година въвежда абсолютната нула като независима от което и да е вещество и само на базата на термодинамичните закони, т.е. тя е чисто теоритична.

————————————————

.

Полезни сайтове и партньори:

———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                         
портал обяви              портал имоти в Бг                готварство           деца и родители       смешни снимки      застраховани безплатно
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                 
.   новини от последната минута             антични мебели     пътна помощ       помощ за деца           пейзажно фото          автошкола
———————————————————————————————————————————————————————————–
                                                   
   клюките у нас                        скандали                             туризъм                    къща за гости                      осветление                 строителство
———————————————————————————————————————————————————————————–.
.